Pełne normy ognioodporności

Dlaczego pełna ognioodporność?

Zwracamy uwagę na pełną ognioodporność ponieważ:

  1. Kompletne testy ogniowe obejmują dwa etapy: etap nagrzewania oraz etap stygnięcia zamkniętego pieca hutniczego, czyli: fazę pożaru i fazę stygnięcia.
  2. Testy wg norm wymagają przeprowadzenia dwóch niezależnych testów, dzięki którym wiernie odzwierciedlają najsurowsze warunki pożarowe.
    a. testu ogniowego trwającego kilka godzin
    b. testu szoku termicznego w 1090°C.

Dwa testy (test ogniowy i szok termiczny) są od siebie niezależne.

Wielogodzinny test ogniowy

Podczas przeprowadzania testów ognioodporności szafa umieszczona jest w piecu. Piec jest nagrzewany przez 1h lub 2h do temperatur rzędu 945°C-1010°C. Jest to test wielogodzinny, ponieważ po tym czasie rozgrzana szafa pozostaje w zamkniętym,
piecu hutniczym, który powoli stygnie. Podczas procesu stygnięcia wewnętrzna temperatura szafy jest nadal cały czas kontrolowana. To oznacza, że pomimo niewzrastania temperatury zewnętrznej (w piecu), jeszcze przez długi czas ściany szafy mogą emitować ciepło do wnętrza, coraz bardziej podnosząc temperaturę w środku mebla. Szafa ognioodporna może pełnić funkcję mebla do przechowywania dokumentów oraz funkcjonować jako szafa kartotekowa do zadań specjalnych.

Najwyższy poziom temperatury wewnątrz testowanej szafy, może być zanotowany nawet po 6-8 godzinach od wyłączenia nagrzewania pieca. Temperatura we wnętrzu szafy podczas trwania testu nie może przekroczyć 177°C. Samozapłon papieru następuje w okolicach około 233 stopni Celsjusza. A to właśnie papier musi przetrwać test trwający wiele godzin, ponieważ w tego typu szafach przechowywane są zazwyczaj dokumenty papierowe.

Przez cały czas trwania testu ogniowego, kiedy to szafa cały czas przebywa w rozgrzanym i powoli stygnącym, zamkniętym piecu, temperatura wewnątrz analizowanej szafy nie może przekroczyć poziomu krytycznego dla papieru (Class 350 lub klasa P) lub nośników cyfrowych (Class 125 lub klasa DIS). Warto zaznaczyć, ze UL 72 to jedyna norma wymagająca, aby wewnątrz testowanej szafy umieszczona była dokumentacja papierowa. Dokumentacja ta po wyjęciu szafy z pieca musi być na dodatek w pełni czytelna. Norma ta dokładnie definiuje pojęcie „w pełni czytelna”.

Badanie pełnej ognioodporności nie jest tu przerywane po jakimś wcześniej założonym czasie, jak ma to miejsce w normach lekkiej ognioodporności (EN 15659 lub NT Fire). W tym przypadku badanie trwa „do skutku”, czyli tak długo aż temperatura wewnątrz mebla przestanie rosnąć. Dalej już rejestruje się stały spadek temperatury. Ten moment może nastąpić nawet po okresie 6-8h od wyłączenia pieca hutniczego.

Test szoku termicznego

Jak na wstępie zaznaczono jest to obowiązkowy przeprowadzany w 1090°C. Szok termiczny występuje, gdy wskutek szybko rozprzestrzeniającego się pożaru, szafa nagle
znajdzie się w jego centrum. Żeby odtworzyć rzeczywiste warunki, szafa metalowa wkładana jest do pieca hutniczego nagrzanego do wskazanej temperatury 1090°C. Tak wysoka temperatura jest utrzymywana przez określony w normie czas. Jeśli nie nastąpi eksplozja konstrukcji szafy to palniki zostają wyłączone a szafa pozostaje w zamkniętym, stygnącym piecu. Temperatura w jej wnętrzu jest oczywiście kontrolowana, do czasu rejestracji jej spadku. Temperatura nie może przekroczyć 177°C w żadnym momencie trwania testu. Czasem ten rodzaj testu jest nazywany testem wybuchowym, ponieważ przy nagłym wystawieniu na ekstremalnie wysoką temperaturę może doprowadzić do eksplozji konstrukcji szafy. Eksplozja może być spowodowana nagromadzenia się pary i innych gazów.

Część szaf ognioodpornych z naszej oferty prezentujemy na stronie https://www.wyposazeniegaudia.pl/cat/szafy-na-dokumenty/szafy-ognioodporne/